Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy! Drodzy Przyjaciele!

Mijają już dwa lata od ostatniego zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Dziś myślimy już o następnym zjeździe. W 2019 roku Wrocław będzie gościł chirurgów dziecięcych w ramach XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. To już po raz czwarty Wrocław będzie gospodarzem zjazdu. To bezdyskusyjnie wielkie uznanie dla wrocławskiej szkoły chirurgii dziecięcej, zainicjowanej przez prof. A. Michejdę, a kontynuowanej przez prof. J. Słowikowskiego, prof. J. Czernika i prof. D. Patkowskiego. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że jako „czwarty wrocławski” prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych mogę być gospodarzem „święta” polskiej chirurgii dziecięcej. W imieniu Zarządu Głównego, Komitetu Organizacyjnego XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz własnym pragnę zaprosić Państwa 22-24 maja do Wrocławia. Pragniemy, by nasz zjazd był wspólnym forum wymiany doświadczeń w leczeniu małych pacjentów, dzielenia się sukcesami, nowymi metodami i technikami operacyjnymi, jak i też niepowodzeniami, by ich uniknąć w przyszłości. Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie stanowiło platformę do dyskusji między uznanymi autorytetami chirurgii dziecięcej z Polski i z zagranicy a szkolącymi się rezydentami. Bardzo liczymy na udział chirurgów dziecięcych zarówno z ośrodków akademickich, jak i regionalnych oddziałów chirurgii dziecięcej, tak aby wspólnie dyskutować o tym, co możemy zrobić, by polska chirurgia dziecięca była nowoczesna, skuteczna i przyjazna małym pacjentom.

Oprócz aspektów naukowych pragniemy, by nasze spotkanie stanowiło okazję do jeszcze lepszej integracji naszego Towarzystwa i nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. To niezwykle ważny aspekt. „Poznajmy się bliżej” to motto naszego zjazdu. Pragniemy dlatego zaproponować Panstwu program Zjazdu, który nie tylko pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń klinicznych, ale i spędzenie wspólnie czasu w przepięknym Wrocławiu. Mamy nadzieję, że to będzie „Wrocław”, jaki jeszcze nie jest znany wielu z Was.

Żywię głęboką nadzieję, że XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych będzie wydarzeniem, które pozostanie na długo w Państwa pamięci.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

prof. dr hab. Maciej Bagłaj
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVII Zjazdu PTChD

Program Zjazdu
 • DZIEŃ PIERWSZY 22 maja (środa)
 • DZIEŃ DRUGI 23 maja (czwartek) Sala 1
 • DZIEŃ DRUGI 23 maja (czwartek) Sala 2
 • DZIEŃ TRZECI 24 maja (piątek) Sala 1
 • DZIEŃ TRZECI 24 maja (piątek) Sala 2
 • WYDARZENIA FAKULTATYWNE
 • 12.00   Posiedzenie Zarządu PTChD (Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Kazimierza Wielkiego 45)

 • 18.00   Inauguracja Zjazdu (Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1)

 • 19.30   Kolacja powitalna

 • 8.45-11.00 I CHIRURGIA NOWORODKA
  Przewodniczący: prof. E. Sawicka, prof. A Kamiński

  • 8.45-9.15
   Management of challanging esophageal atresia
   Andrea Conforti (Rzym, Włochy)
  • 9.15-11.00
   • Wyniki leczenia pacjentów z wrodzoną niedrożnością przełyku; Esophageal atresia – treatment results
    Aleksandra Jasińska, Barbara Antoniak, Andrzej Kamiński
    (8 minut)
   • Przezskórny drenaż otrzewnej czy pierwotna laparotomia w leczeniu perforacji przewodu pokarmowego u noworodka?
    Iwona Rzewnicka, Andrzej Kamiński, Anna Piotrowska, Żaneta Słowik-Moczydłowska
    (8 minut)
   • Enteroplastyka w leczeniu chirurgicznym wad jelita u dzieci. Enteroplasty in the surgical management of intestinal disorders in children.
    Agata Dzielendziak, Marcin Polok, Maciej Bagłaj
    (8 minut)
   • Postępy w leczeniu wady wrodzonych przedniej ściany brzucha
    Dariusz Mydlak, Jadwiga Kozieł, Klaudia Żak, Diyaa Alhashlamoun, Ewa Sawicka
    (8 minut)
   • Opracowanie eksperymentalnego modelu martwiczego zapalenia jelit (NEC) u osesków szczurzych
    Marek Wolski, Przemysław Kluge, Andrzej Kamiński
    (8 minut)
   • Operacje u dzieci z wrodzoną przepukliną przeponową z zastosowaniem ECMO
    Bogumiła Strumiłło
    (8 minut)
   • Powikłania leczenia chirurgicznego otwartej przepukliny oponowo-rdzeniowej – analiza wpływu wielu czynników.
    Konrad Rysiakiewicz, Maciej Bagłaj
   • Leczenie operacyjne wodogłowia współistniejącego z otwartą przepukliną oponowo-rdzeniową.
    Konrad Rysiakiewicz, Maciej Bagłaj
    (8 minut)
   • Thoracoscopic multistage repair of long-gap esophageal atresia using internal traction suture technique – evolution of the method
    Dariusz Patkowski
    (8 minut)
   • The thoracoscopic approach for esophageal atresia and tracheoesophageal fistula – lessons learnt from 178 cases
    Dariusz Patkowski, Sylwester Gerus, Marcin Rasiewicz, Marcin Polok, Katarzyna Świątek, Agata Dzielendziak, Mateusz Palczewski, Dominika Borselle, Krystian Toczewski, Robert Śmigiel
    (8 minut)
   • Ocena czynnościowych wyników leczenia operacyjnego wysokich i pośrednich wad odbytu – analiza pacjentów operowanych w latach 2008-2013
    The evaluation of functional results of operative treatment of high and intermedient imperforate anus- the analysys of patients operated on in years 2008-2013
    Maria Boczar, Klaudia Żak, Ewa Sawicka
    (6 minut)
   • Morfologia nawrotu we wrodzonej przepuklinie przeponowej, materiał ośrodka
    Żaneta Słowik-Moczydłowska, Iwona Rzewnicka, Andrzej Kamiński
    (6 minut)
   • Neuroendoskopowa wentrikulostomia III komory i drenaż komorowo-otrzewnowy u pacjentów z wodogłowiem niekomunikującym – porównanie obu metod. Neuroendoscopic ventriculostomy of the 3rd ventricle and ventriculoperitoneal shunting in patients with non-communicating hydrocephalus – a comparison of methods.
    Monika Osajca-Kanyion, Stefan Anzelewicz, Andrzej Gołębiewski, Wojciech Wasilewski
    (6 minut)
   • Zastosowanie stentu w leczeniu opornych na rozszerzanie zwężeń przełyku po zespoleniu z powodu wrodzonej niedrożności – doniesienie wstępne; Use of stents in the treatment of sever anastomotic strictures in patients with esophageal atresia – primary results
    Aleksandra Jasińska, Aleksandra Banaszkiewicz, Andrzej Kamiński
    (6 minut)
 • 11.00-11.30 Przerwa na kawę

 • 11.30-13.30 III CHIRURGIA PRZEWODU POKARMOWEGO I
  Przewodniczący: prof. A. Piaseczna-Piotrowska, prof. Wojciech Górecki

  • 11.30-12.00
   Non operative managament of not-perforated acute appendicitis in children
   Tomas Wester (Sztokholm, Szwecja)
  • 12.00-13.30
   • Czy zastosowanie protokołu ERAS ma sens w chirurgii dziecięcej? Wstępne doświadczenia własne. Is there a place for ERAS protocol in pediatric surgery? – Initial own experience.
    Anna Modrzyk, Michał Pasierbek, Andrzej Grabowski, Wojciech Korlacki
    (8 minut)
   • Proktokolektomia u dzieci pod osłoną ileostomii a częstość występowania przetoki w zespoleniu ileoanalnym. Occurrence of ileoanal anastomosis fistulas in pediatric patients after proctocolectomy with or without covering stoma.
    Anna Roszkiewicz, Marek Stefanowicz, Michał Marciniak, Grzegorz Kowalewski, Hor Ismail, Piotr Kaliciński
    (8 minut)
   • Ropnie i przetoki okołoodbytnicze u dzieci – ocena skuteczności leczenia. Czy można uniknąć nawrotów?
    Agata Trypens, Katarzyna Bałaż, Piotr Kaliciński
    (8 minut)
   • Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia (HRQOL) u pacjentów z chorobą Hirschsprunga po operacji radykalnej metodą ERPT.; Long-term health-related quality of life for patients with Hirschsprung’s disease after endorectal pull-through operation.
    Anna Pawlak, Dariusz Piotrowski, Anna Piotrowska, Marek Wolski, Aleksandra Jasińska, Andrzej Kamiński
    (8 minut)
   • Wgłobienie krętniczo-kątnicze – ocena skuteczności leczenia wlewem hydrostatycznym oraz kwalifikacji do leczenia operacyjnego (doświadczenie jednoośrodkowe) Therapeutic liquid enema for ileocolic intussusception – evaluation of efficacy (single institution experience)
    Małgorzata Grochot, Marcin Maślanka, Piotr Sołtysiak, Adam Mol, Wojciech Górecki
    (8 minut)
   • Syndrom Wilkie’s – istnieje?
    Tomáš Malý
    (8 minut)
   • Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu dzieci z przewlekłymi zaparciami/ The use of botulinum toxin for the management of chronic constipation in children
    Agnieszka Łątkowska, Mateusz Ciopiński, Adam Kowalski, Grzegorz Kowalewski, Małgorzata Markiewicz-Kijewska, Piotr Kaliciński
    (8 minut)
   • Dojrzewanie odruchu hamowania zwieracza wewnętrznego odbytu u niemowląt
    Małgorzata Zamora, Joanna Palka, Wojciech Górecki
    (8 minut)
   • Ocena wyników leczenia dzieci z chorobą Hirschsprunga operowanych metodą TEPT
    Artur Szymczak
    (6 minut)
   • Niezbadane skutki zażywania dopalaczy
    Przemysław Mańkowski, Sebastian Moryciński, Katarzyna Kmieciak
    (6 minut)
   • „Maski” zdwojeń przewodu pokarmowego u dzieci
    Patrycja Sosnowska, Przemysław Lebioda, Olgierd Pietkiewicz, Sebastian Moryciński, Jerzy Harasymczuk, Przemysław Mańkowski
    (6 minut)
   • Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – jaka powinna być strategia leczenia? Acute appendicitis – what management should we proceed?
    Szykanowska, K. Gręźlik, M. Kopeć, K. Laskowska, K. Lemanowicz, K. Nierzwicka, M. Pacholska, W. Pawlak, K. Zawadzka, Andrzej Igor Prokurat
    (6 minut)
 • 13.30-14.30 LUNCH Z EKSPERTEM I
  Co chirurg dziecięcy powinien wiedzieć o dermatoskopii
  dr hab. Grażyna Winciorek

 • 13.30-14.30 LUNCH Z EKSPERTEM II
  Kiedy i dlaczego warto podjąć zabieg operacyjny  techniką małoinwazyjną u noworodka
  prof. Dariusz Patkowski

 • 14.30-15.00 WYKŁAD IM. PROF. J. SŁOWIKOWSKIEGO
  Leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci

  prof. Wojciech Apoznański

 • 15.00-16.30 V CHIRURGIA PRZEWODU POKARMOWEGO II
  Przewodniczący: prof. P. Czauderna, dr hab. M. Stefanowicz

  • 15.00-15.30
   Paediatric Pancreatitis – a growing problem
   Evelyn Ong (Londyn, Wielka Brytania)
  • 15.30- 16.30
   • Leczenie chirurgiczne dzieci i młodzieży z OZT. Surgical treatment of children and adolescents with acute pancreatitisPaulina Szymańska, Weronika Bereźnicka, Alicja Rymaszewska, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
    (8 minut)
   • Kamica żółciowa – narastający problem w chirurgii dziecięcej , doświadczenia jednego ośrodka
    Artur Szymczak
    (8 minut)
   • Analiza czynników związanych z powkłaniami zespolenia żółciowego u pacjentów po przeszczepieniu wątroby od żywego dawcy. Analysis of factors associated with biliary anastomosis complication in patients after living donor liver transplantation.
    Mateusz Ciopiński, Marek Szymczak, Małgorzata Markiewicz-Kijewska, Adam Kowalski, Marek Stefanowicz, Katarzyna Pankowska-Woźniak, Dorota Broniszczak-Czyszek, Piotr Kaliciński
    (8 minut)
   • Ogniskowa i rozsiana postać PHHI (przetrwała hipoglikemia hiperinsulinemiczna)- diagnostyka umożliwiająca różne strategie postępowania. Focal and disseminated form of PHHI (primary hypoglicemic hyperinsulinemia of infants) – diagnostic allowing different treatment strategy.
    Małgorzata Pacholska, Agnieszka Szykanowska, Kinga Zawadzka, Krzysztof Lemanowicz, Tomasz Sroka, Katarzyna Laskowska, Michał Kopeć, Bogdan Małkowski, Iwona Beń-Skowronek, Jacenty Szukalski, Andrzej Igor Prokurat
    (8 minut)
   • Skuteczność implementacji rekomendacji dotyczących stosowania okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej oraz antybiotykoterapii u pacjentów leczonych z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej CSK UM w Łodzi.
    Joanna Gajęcka, Paweł Polityło
    (6 minut)
   • Trafność doboru antybiotyku w kontekście wyników badań mikrobiologicznych pacjentów leczonych z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. / Relevance of antibiotic treatment in the context of microbiological results of patients with acute appendicitis.
    Maciej Piasecki, Iwona Rzewnicka, Robert Rogulski, Andrzej Kamiński
    (6 minut)
   • Ropnie wewnątrzotrzewnowe jako powikłanie po appendektomii
    Sergiusz Batura, Maciej Piasecki, Andrzej Kamiński
    (6 minut)
   • Ocena powikłań i czynników ryzyka w laparoskopowej cholecystektomi u dzieci (materiał własny) Assessment of complications and risk factors in laparoscopic cholecystectomy in children (own material)
    Paweł Wawrzaszek, Agnieszka Pankowska-Paszyńska, Renata Kędziora-Bartkowska
    (6 minut)
 • 16.30-17.30 VII VARIA
  Przewodniczący: dr hab. A Hermanowicz, dr P. Wawrzaszek
  • Stężenie immunoproteasomu oraz proteasomu 20S w surowicy krwi dzieci operowanych z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego Concentration of immunoproteasome and proteasome 20S in the serum of children with acute appendicitis
   Ewa Matuszczak
   (8 minut)
  • “Zastosowanie metody Component Separation Technique w leczeniu przepuklin brzusznych u dzieci po operacji przepukliny pępowinowej” “Using Component Separation Technique in the treatment of abdominal wall hernias in children after Omphhalocoele correcton”
   Miłosz Saryusz-Romiszewski, dr Andrzej Zając, dr Joanna Palka, dr Stanisław Zieliński, dr Małgorzata Smolec-Zamora, dr hab. Wojciech Górecki
   (8 minut)
  • Ocena stopnia nasilenia zmian zapalnych w skórze i oponie twardej dzieci operowanych prenatalnie lub postnatalnie z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej. Evaluation of the severity of inflammatory changes in the skin and dura of children operated prenatally or postnatally due to myelomeningocele.
   Agnieszka Pastuszka, Janusz Bohosiewicz, Tomasz Koszutski
   (8 minut)
  • Protekcja płodności u młodocianych z chorobami nienowotworowymi. Protection of fertility in nononcological diseases in teenager
   Jan Karol Wolski, Grzegorz Kapuściński, Jacek Judycki, Krzysztof Papis, Robert Wyban, Joanna Ostrowska, Bodan Biarda, Dariusz Starczewski, Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski
   (8 minut)
  • Wewnątrznaczyniowe leczenie żylaków i malformacji naczyniowych u dzieci – doniesienie wstępne , Endovascular treatment of venous malformations and varicose veins of lower extermitiesties in children
   Anna Ostoja-Chyżyńska
   (8 minut)
  • „Skręt jądra u chłopców – ocena ultrasonograficzna odległych wyników leczenia” „Torsion of the testis in boys – ultrasound evaluation of long-term therapeutic results”
   Paweł Osemlak, Grzegorz Jędrzejewski, Konrad Miszczuk, Magdalena Woźniak, Paweł Nachulewicz, Iwona Beń-Skowronek
   (6 minut)
  • „Wpływ zastosowania wkładek ortopedycznych termoplastycznych na postawę ciała u dzieci z stopami płasko-koślawymi statycznymi. Kiedy kwalifikacja do zabiegu operacyjnego? ” Influence of the use of thermoplastic orthopedic insoles on body posture in children with static flat-valgus feet. When is the best time for surgery?
   Lucyna Wysocka, Zbigniew Pilecki, Grzegorz Pilecki,Maciej Ilewicz, Wojciech Korlacki
   (6 minut)
  • Zespół OHVIRA (Obstructed HemiVagina with Ipsilateral Renal Agenesis) – różne warianty anatomiczne i sposoby leczenia operacyjnego u czterech nastoletnich pacjentek. OHVIRA syndrome (Obstructed HemiVagina with Ipsilateral Renal Agenesis) – various anatomical variants and methods of surgical treatment in four teenage patients.
   Agnieszka Wolny, Grzegorz Kudela, Lidia Hyla-Klekot, Tomasz Koszutski
   (6 minut)
 • 17.30 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChD

 • 8.45-11.00 II UROLOGIA
  Przewodniczący:  prof. T. Koszutski, prof. R Chrzan

  • 8.45-9.45 SERIA INTERDYSCYPLINARNA: Jak zabezpieczyć płodność naszych pacjentów – wyzwanie dla chirurga i urologa dziecięcego
   prof. W. Dębek, prof. Joanna Reszeć, prof. Piotr Laudański,  dr hab. Adam Hermanowicz, dr Anna Panasiuk, dr Justyna Łuczak , dr hab. Wojciech Górecki, prof. P Mańkowski
  • 9.45-11.00
   • Przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego typu cystitis cystica u dzieci. Cystitis cystica in children.
    Magdalena Szymanek-Szwed, Katarzyna Załęska -Oracka, Joanna Samotyjek, Beata Jurkiewicz
    (8 minut)
   • Postępowanie w skręcie jądra – wcale nie takie oczywiste. Badanie ankietowe wśród chirurgów i urologów dziecięcych w Polsce. [Management of testicular torsion – not so obvious. ?A survey of current practice amongst pediatric surgeons and urologists in Poland]
    Aneta Piotrowska, Piotr Stępień, Przemysław Wolak
    (8 minut)
   • ESWL u dzieci w trybie urologii jednego dnia – bezpieczna i skuteczna metoda leczenia kamicy na przykładzie 420 pacjentów
    Andrzej Haliński, Adam Haliński, Lucyna Górska, Małgorzata Szutkowska
    (8 minut)
   • Czy z każdego wyrostka robaczkowego można wytworzyć dwie przetoki: Mitrofanoffa i Malone’a?
    Grzegorz Kudela, Dominika Smyczek, Martyna Gruszka, Lidia Hyla-Klekot, Klaudia Korecka, Tomasz Koszutski
    (6 minut)
   • Jak często występuje nietrzymanie moczu u dzieci. Badanie ankietowe populacji dzieci w wieku 7–10 lat. (How often urinary incontinence occurs in children. Survey of the population of children aged 7-10)
    Szymon Czajka, Andrzej Grabowski, Anna Wyciszczok, Paweł Małek, Wojciech Korlacki
    (6 minut)
   • Powikłania rekonstrukcji napletka: czy cewnik ma znaczenie?
    Ireneusz Honkisz, Janusz Sulisławski, Barbara Dobrowolska-Glazar, Caroline F. Kuijper, Michał Wolnicki, Rafal Chrzan
    (6 minut)
   • Mikroskopowe zaopatrzenie żylaków powrózka nasiennego w okresie pokwitania – doniesienie wstępne
    Klaudia Korecka, Jan Karol Wolski, Grzegorz Kudela, Tomasz Koszutski
    (6 minut)
   • Ocena przydatności przesiewowego badania USG jamy brzusznej u noworodków w wykrywaniu istotnych klinicznie wad wrodzonych układu moczowego.
    Agnieszka Wiejek, Andrzej Gołębiewski, Piotr Czauderna, Beata Gis
    (6 minut)
   • Wyniki operacji dystalnego spodziectwa: czy należy stosować dren szynujący? Results of distal hypospadias surgery: should it be used an urethral stent?
    Marcin Polok, Rafał Chrzan, Tom P.V.M. de Jong
    (6 minut)
   • Wodonercze u dzieci spowodowane obecnością krzyżujących naczyń biegunowych – jak wybrać właściwą technikę operacji? Hydronephrosis in children caused by lower pole crossing vessels – how to choose the proper method of treatment?
    Marcin Polok, Krystian Toczewski, Dominika Borselle, Wojciech Apoznański, Diana Jędrzejuk, Dariusz Patkowski
    (6 minut)
   • Balon Olberta jako możliwość leczenia zwężenia moczowodu po skomplikowanym zabiegu URS-L u dzieci
    Andrzej Haliński, Adam Haliński, Jan Nowak, Lucyna Górska, Małgorzata Szutkowska, Paweł Żuk
    (6 minut)
 • 11.00-11.30 Przerwa na kawę

 • 11.30-13.30 IV CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
  Przewodniczący: prof. Andrzej Igor Prokurat, prof. Przemysław Mańkowski

  • 11.30- 12.30 SESJA INTERDYSCYPLINARNA: Znamiona nabyte u dzieci – usuwać czy nie usuwać
   dr hab. Grażyna Winciorek, prof. J. Szepietowski, dr W Pietras, dr T. Klepacka, dr M. Ziętek, prof. M Bagłaj , prof. J Godziński
  • 12.30-13.30
   • Nowe technologie w rekonstrukcji ubytków kostnych u dzieci i młodzieży z pierwotnymi nowotworami złośliwymi kości – doświadczenia własne. New technologies in the reconstruction of bone defects in children and adolescents with primary malignancies of bones – own experience.
    Andrzej Szafrański
    (8 minut)
   • „Primum non nocere” – zasady postępowania z pacjentami podejrzewanymi o pierwotne, złośliwe nowotwory kości. “Primum non nocere” – rules for dealing with patients suspected of primary, malignant bone tumors.
    Andrzej Szafrański
    (8 minut)
   • Przebieg postępowania diagnostyczno – terapeutycznego u dzieci z czerniak złośliwym skóry w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej UJ CM w Krakowie
    Patrycja Łabuz | Anna Taczanowska-Niemczuk | Zbigniew Darasz | Grzegorz Dyduch | Janusz Ryś | Sabina Szymik-Kantorowicz | Wojciech Górecki
    Prezenter: Justyna Orpiszewska
    (8 minut)
   • Zastosowanie ciągłego śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwu błędnego w chirurgii tarczycy u dzieci – doświadczenie Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Krakowie
    Justyna Orpiszewska | Katarzyna Jędrzejowska | Anna Taczanowska-Niemczuk | Marcin Maślanka | Wojciech Górecki
    (8 minut)
   • Zespół mnogiej gruczolakowarości wewnątrzwydzielniczej /MEN/ – różne warianty kliniczne wymagające różnych strategii diagnostycznych i terapeutycznych. Multiple endocrine neoplasia syndrom /MEN/ – different clinical variants requiring different diagnostic and therapeutic strategies
    Małgorzata Pacholska | Agnieszka Szykanowska | Kinga Zawadzk | Krzysztof Lemanowicz | Tomasz Sroka | Katarzyna Laskowska | Michał Kopeć | Bogdan Małkowski | Elżbieta Petriczko | Jacenty Szukalski | Maciej Pronicki | Andrzej Igor Prokurat
    (8 minut)
   • Rola celowanej biopsji cienkoigłowej oraz badania śródoperacyjnego w diagnozowaniu i leczeniu chorób tarczycy u dzieci
    Dominika Lubacka | Maciej Murawski | Jacek Kowalski | Blanka Herman | Beata Sztangierska | Piotr Czauderna
    (6 minut)
   • Rak tarczycy u dzieci w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej UJ CM w Krakowie w latach 2015-2018.Anna Taczanowska-Niemczuk | Marcin Maślanka | Justyna Orpiszewska | Wojciech Górecki
    (6 minut)
   • Wznowy miejscowe po leczeniu guzów kości
    Magdalena Rychłowska-Pruszyńska | Andrzej Szafrański | Bartosz Pachuta | Iwona Malesza | Justyna Dusińska | Teresa Klepacka
    (6 minut)
 • 13.30-14.30 LUNCH Z EKSPERTEM I
  Co chirurg dziecięcy powinien wiedzieć o dermatoskopii
  dr hab. Grażyna Winciorek

  LUNCH Z EKSPERTEM II
  Kiedy i dlaczego warto podjąć zabieg operacyjny  techniką małoinwazyjną u noworodka
  prof. Dariusz Patkowski

 • 15.00-16.30 VI TORAKOCHIRURGIA
  Przewodniczący: prof. J. Bohosiewicz, dr hab. J. Harasymczuk

  • 15.00-15.30
   Minimally invasive pectus surgery . Resolution through 20 years of experience with 5000 cases
   Hyung Joo Park (Seul, Korea)
  • 15.30-16.30
   • Leczenie wiotkości tchawicy i oskrzeli za pomocą biodegradowalnych stentów PDS – doświadczenia własne. Biodegradable airway stents in the treatment of tracheobronchomalacia in children – preliminary experience
    Andrzej Zając, Mirosław Krysta, Bartosz Bogusz, Wojciech Górecki
    (8 minut)
   • Tymektomia torakoskopowa z dostępu prawostronnego u dzieci. Thoracoscopic thymectomy from right-sided access in children
    Pasierbek Michał, Grabowski Andrzej, Anna Modrzyk, Korlacki Wojciech
    (8 minut)
   • Torakoskopowa resekcja guzów neurogennych śródpiersia tylnego u dzieci. Thoracoscopic resection of posterior mediastinal neurogenic tumors in children
    Michał Pasierbek, Andrzej Grabowski, Anna Modrzyk, Wojciech Korlacki
    (8 minut)
   • Operacja MIRPE w deformacji lejkowatej klatki piersiowej z zastosowaniem dwóch płyt implantacyjnych. (MIRPE procedure in funnel chest deformation with two bars application)
    Andrzej Grabowski, Michał Pasierbek, Lucyna Wysocka, Wojciech Korlacki
    (8 minut)
   • Rzadkie wady ściany klatki piersiowej u dzieci. Rare congenital defect of the chest wall in children
    Maciej Bagłaj, Sylwester Gerus
    (8 minut)
   • Zmodyfikowana technika „mini Ravitch” w skojarzonym leczeniu złożonych deformacji klatki piersiowej u dzieci zaopatrywanych płytą ryglowaną metodą Dzielickiego.
    Zbigniew Pilecki, Józef Dzielicki, Grzegorz Pilecki, Aleksandra Brysz
    (6 minut)
   • Czy zanieczyszczenie powietrza predysponuje do wystąpienia samoistnej odmy opłucnowej u dzieci?
    Wojciech Górecki, Bartosz Bogusz, Małgorzata Zamora, Andrzej Zając, Marcin Maślanka, Mirosław Krysta
    (6 minut)
   • Ocena jakości życia młodzieży leczonej z powodu klatki piersiowej lejkowatej metodą Nuss’a”
    Agnieszka Mirek Lilia Kicka, Liliana Kicka
    (6 minut)
 • 16.30-16.50 GŁOS EKSPERTA
  Okołooperacyjne leczenie żywieniowe pacjentów pediatrycznych
  dr n. med. Magdalena Łyszkowska (Warszawa)

 • 16.50-17.30
  VIII SESJA PLAKATOWA I
  Przewodniczacy: dr hab.  A. Gołebiewski, prof. J. Niedzielski

  • 16.50-17.30
   • Laparoskopia jako metoda operacji wybranych guzów nadnercza i przestrzeni zaotrzewnowej. Laparoscopy as a method of surgery for selected adrenal and retroperitoneal tumors.
    Magdalena Lewandowska, Aleksandra Gawłowska-Marciniak, Paweł Polityło, Janusz Jabłoński
    (5 minut)
   • Czy są czynniki prognostyczne pozwalające na wybór optymalnej metody leczenia chirurgicznego pacjenta z podśluzówkowym rozszczepem podniebienia ? Are there prognostic factors for choosing the optimal surgical treatment method for a patient with submucosal cleft palate?
    Barbara Offert, Elżbieta Radkowska, Włodzimierz Piwowar
    (5 minut)
   • Pooperacyjne zwężenie przełyku u pacjentów z wrodzoną niedrożnością; Anastomosis strictures in patient with esophageal atresia
    Aleksandra Jasińska, Marek Wolski, Aleksandra Banaszkiewicz, Michał Ciastoń, Andrzej Kamiński
    (5 minut)
   • Ocena leczenia noworodków z wytrzewieniem wrodzonym – 28 lat doświadczeń jednego ośrodka.
    Jakub Matuszczyk
    (5 minut)
   • Trudności diagnostyczne rzadkich guzów nowotworowych występujących u dzieci
    Magdalena Lucyga, Tomasz Koszutski, Magdalena Machnikowska-Sokołowska, Katarzyna Gruszczyńska
    (5 minut)
   • Operacja klatki piersiowej lejkowatej metodą Nussa – łatwiej i bezpieczniej Operation of the pectus excavatum with the Nuss procedure – easier and safer
    Michał Szostawicki
    (5 minut)
   • Zespół bolesnej pachwiny u dzieci –diagnostyka i leczenie.
    Zbigniew Pilecki, Grzegorz Pilecki, Jacek Ciekalski, Lucyna Wysocka, Józef Dzieclicki
    (5 minut)
   • Ocena stosowanej płynoterapii w oparzeniach u dzieci – czy należy zmienić dotychczasowe zasady?
    Jakub Noskiewicz, Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Olgierd Pietkiewicz, Jerzy Harasymczuk, Przemysław Mańkowski
    (5 minut)
 • 8.30-10.30 IX CHIRURGIA URAZOWA
  Przewodniczący: dr hab. P. Wojciechowski, dr J. Wendland

  • 8.30-9.00
   Fractures in children: the common and the less common
   Jerry Kiefer (Luksemburg)
  • 9.00-10.30
   • Niestabilne złamania części dalszej kości promieniowej u dzieci – trudności i możliwości stabilizacji z wykorzystaniem ESIN. Unstable fractures of distal radius in children – difficulties and usefulness of ESIN stabilization
    Paweł Wawrzaszek
    (8 minut)
   • Leczenie rozległych urazów kończyn płatami uszypułowanymi u dzieci poniżej 3 roku życia. Pedicle flaps in the treatment of severe injuries of the extremities in children under 3 year of life.
    Ireneusz Walaszek, Kaja Giżewska-Kacprzak, Karolina Rosołowicz
    (8 minut)
   • Analiza wczesnych powikłań neurowaskularnych z powodu złamań nadkłykciowych w obrębie kości ramiennej u dzieci w latach 2004-2014.
    Magdalena Lucyga, Tomasz Koszutski, Ryszard Tomaszewski
    (8 minut)
   • Artroskopia w urazach stawu kolanowego u dzieci uprawiających sport. Artroscopy in knee injury in joung athlets
    Jacek Ciekalski, Agata Biedulska, Zbigniew Pilecki, Mateusz Ciekalski, Ewelina Rutkowska, Anna Purgał
    (8 minut)
   • Pierwsza pomoc udzielana dzieciom oparzonym – wyniki badania wieloośrodkowego. First aid in children after burns – the results of multicentre study.
    Agata Kawalec, Jan Godziński, Stanisław Paradowski, Ryszard Noparlik, Dariusz Patkowski, Maciej Koźlik, Piotr Wójcicki, Iwona Pirogowicz, Krystyna Pawlas
    (8 minut)
   • Urazy ścięgien mięśni zginaczy ręki u dzieci – wpływ postępowania chirurgicznego i rehabilitacji na wyniki leczenia. Flexor tendons injuries in children – the influence of surgical procedures and rehabilitation on the results of treatment.
    Paweł Wawrzaszek, Maciej Bręborowicz, Nawal Matar, Marta Jokiel
    (8 minut)
   • Leczenie ran przewlekłych z zastosowaniem ambulatoryjnej terapii podciśnieniowej. Ambulatory application of negative pressure therapy in treatment of chronic wounds.
    Anna Zioła, Andrzej Bulandra, Tomasz Koszutski
    (6 minut)
   • Pierwszorazowe zwichnięcie stawu ramiennego u pacjentów pediatrycznych- rozpoznanie i postępowanie
    Piotr Modliborski
    (6 minut)
   • Korzyści stabilizacji operacyjnej dwoma drutami techniką pressfit złamań obojczyka u dzieci. Benefits of stabilization with two K-wires using pressfit technology in surgical treatment of clavicle fractures in children
    Mateusz Ciekalski, Jacek Ciekalski, Agata Biedulska, Zbigniew Pilecki, Ewelina Rutkowska, Marta Chrząsz-Hendel
    (6 minut)
   • Dwa lata z funkcjonowania największego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci na Pomorzu – opracowanie statystyczne przypadków chirurgicznych. Two year experience of the largest Pediatric Emergency Department in Pomerania district – a statistical analysis of pediatric surgical cases.
    Stefan Anzelewicz, Piotr Rychlik, Marta Dembska, Jacek Gwoździewicz, Piotr Czauderna
    (6 minut)
   • Diagnostyka i leczenie lekkich i średnio ciężkich urazów głowy u dzieci
    Barbara Kocąb, Wojciech Piotrowicz, Jakub Noskiewicz, Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Krzysztof Jarmusz, Krzysztof Strzyżewski, Bartłomiej Kopaczewski, Przemysław Mańkowski
    (6 minut)
   • Leczenie rozległych, głębokich ran oparzeniowych kończyn u dzieci z zastosowaniem terapii hiperbarycznej i podciśnieniowej – wyzwania i wyniki terapii. Treatment of extensive and deep burn wounds of limbs in children by means of hyperbaric oxygen and negative pressure therapies – challenges and results.
    Małgorzata Jurga, Anna Jażdżewska
    (6 minut)
   • Zastosowanie opatrunków podciśnieniowych w leczeniu oparzeń u dzieci
    Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Jakub Noskiewicz, Przemysław Mańkowski
    (6 minuty)
 • 11.00-12.30 XI CHIRURGIA PLASTYCZNA I REKONSTRUKCYJNA
  Przewodniczący: dr B. Stanek, dr D. Wyrzykowski

  • 11.00-11.30
   Management of facial paralysis
   Peter Neligan (Washington, USA)
  • 11.30-12.30
   • Możliwości zastosowania wolnych płatów mikronaczyniowych w chirurgii rekonstrukcyjnej u dzieci. Possibilities of using free microvascular flaps in reconstructive surgery in children.
    Łukasz Krakowczyk
    (8 minut)
   • Aktualne protokoły chirurgiczne leczenia pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia w IMID. The current surgical protocols of treatment of patients with cleft lip and palate in IMC.
    Zbigniew Surowiec, Andrzej Brudnicki, Włodzimierz Piwowar, Orest Szczygielski, Barbara Offert, Łukasz Wieprzowski, Ewa Sawicka
    (8 minut)
   • Leczenie wrodzonych wad kciuka oraz deficytu promieniowego u dzieci – proponowany schemat postępowania terapeutycznego. Treatment of congenital disorders of the thumb and radial deficit in children – proposed scheme of treatment management
    Kaja Giżewska-Kacprzak, Ireneusz Walaszek
    (8 minut)
   • Odległe obserwacje rozwoju szczęki u pacjentów leczonych z powodu jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia, The long-term observations of maxillary development of patients treated for unilateral cleft lip and palate
    Andrzej Brudnicki, Zbigniew Surowiec, Ewa Sawicka
    (6 minut)
   • “Wrodzone wady rąk- wyzwanie dla chirurga” / “Congenital hand deformities- a challenge for the surgeon”
    Małgorzata Karpińska, Piotr Pogorzelski, Joanna Jutkiewicz-Sypniewska, Agnieszka Ziemiecka, Nikos Sawwidis
    (6 minut)
   • Jak odtworzyć coś czego nie ma – o policyzacji słów kilka
    Nikos Sawwidis, Małgorzata Karpińska, Agnieszka Ziemiecka, Marek Molski, Piotr Pogorzelski
    (6 minut)
   • Rekonstrukcja rozległych ubytków skóry z zastosowaniem dwuwarstwowej syntetycznej matrycy skórnej. Reconstruction of extensive skin lesions using a double-layer synthetic skin matrix.
    Dominika Smyczek, Anna Zioła, Andrzej M. Bulandra, Tomasz Koszutski
    (6 minut)
   • „Key-stone flap” jako przydatna metoda zamykania ubytków powłok.
    Dariusz Wyrzykowski, B. Chrzanowska, P. Czauderna
    (6 minut)
   • Modyfikowana metoda rives-flament z jednoczasową rekonstrukcją pępka, jako metoda naprawy rozległych przepuklin przedniej ściany brzucha u dzieci.
    Dariusz Wyrzykowski, B. Chrzanowska, P. Czauderna
    (6 minut)  
 • 12.30-13.30 SESJA INTERDYSCYPLINARNA
  Mój pacjent kończy 18 lat – co dalej?  
  prof. Grzegorz Wallner, prof. K Paśnik, prof. M. Tkaczyk, prof. Danuta Zwolińska, dr P. Gastoł,  prof. T. Szydełko, dr Z. Hałat, prof. P Mańkowski, prof.  P Kaliciński prof. Janusz Bohosiewicz, prof. Maciej Bagłaj

 • 13.30-14.30 LUNCH Z EKSPERTEM III
  Co szkolący się chirurg dziecięcy powinien, a co  musi wiedzieć,  o postępowaniu u dziecka z urazem wątroby i/lub  trzustki?
  prof. Piotr Kaliciński (Warszawa)

 • LUNCH Z EKSPERTEM IV
  Leczenie wrodzonych malformacji naczyniowych
  dr Lutz Meyer (Berlin, Niemcy)

 • 14.30-15.30 XIII CIEKAWE PRZYPADKI
  Przewodniczący: dr M Murawski ,  prof. W Debek

  • Dziewiczy przerost piersi (DPP) jako przykład rzadkiej choroby piersi u dziewcząt stanowiący wyzwanie diagnostyczne, lecznicze i etyczne. (Juvenile breast hypertrophy as an example of a rare breast disease in young female patients – a diagnostic, therapeutic and ethical challenge)
   Joanna Jutkiewicz – Sypniewska, Agnieszka Ziemiecka, prof. Barłomiej Noszczyk, Anna Włodarczak, Aneta Górska – Kot
   (5 minut)
  • Śluzak moszny – dylematy diagnostyczno terapeutyczne – opis przypadku
   Klaudia Korecka, Grzegorz Kudela, Anna Walęza Widuch, Tomasz Koszutski
   (5 minut)
  • Pneumatoza – rzadkie powikłanie u pacjentów onkologicznych stanowiące duże wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne. Pneumatosis intestinalis – a rare complication of chemiotherapy & serious diagnostic and therapeutic challenge.
   Anna Wanyura, Aleksandra Jasińska, Robert Rogulski, Andrzej Kamiński
   (5 minut)
  • Niestandardowe leczenie ubytku skóry u noworodka z wrodzoną aplazją skóry, Non-standard treatment of wound in a newborn with aplasia cutis congenita
   Bartosz Gregorczyk, Paweł Bysiek, Beata Stanek
   (5 minut)
  • Wolny przeszczep unaczyniony strzałki w leczeniu stawu rzekomego kości promieniowej oraz rekonstrukcji stawu promieniowo-łokciowego dalszego i promieniowo-nadgarstkowego u dziecka z wykorzystaniem w planowaniu przedoperacyjnym druku 3D. Free vascularized fibular bone graft in the treatment of the radial shaft nonunion and reconstruction of the DRUJ and the radio-carpal joint in a child with 3D printing in the preoperative planning.
   Kaja Giżewska-Kacprzak, Ireneusz Walaszek, Robert Kowalczyk
   (5 minut)
  • Technika aplikacji sonochirurgicznej plyty ryglowanej w leczeniu operacyjnym asymetrycznej klatki kurzej u dzieci-opis techniki i wstępne wyniki.
   Zbigniew Pilecki
   (5 minut)
  • Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu choroby Castelmana u dzieci. Diagnostic difficulties in recognizing Castelman’s disease in children.
   Hanna Chojnacka, Lidia Babiak-Choroszczak, Tomasz Ociepa, Magdalena Bartnik, Maria Chosia, Katarzyna Karpińska
   (5 minut)
  • Wrodzony przykurcz Volkmanna – wyzwanie dla chirurga dziecięcego i plastycznego. Congenital Volkmann syndrome – a challenge for a pediatric plastic surgeon.
   Dariusz Wyrzykowski, Stefan Anzelewicz, Barbara Chrzanowska, Marta Dembska, Piotr Czauderna
   (5 minut)
  • Potrojenie cewki moczowej. Prezentacja technik operacyjnych stosowanych w rekonstrukcji wady w oparciu o dwa przypadki własne. Urethral triplication. Reconstructive options for defect treatment. Two own cases.
   Leszek Komasara, A. Bryks-Laszkowska, Marta Osowicka, A. Gołębiewski, P. Czauderna
   (5 minut)
  • Rekonstrukcja lewej kości ramiennej u 8-miesięcznej dziewczynki z mięsakiem Ewinga za pomocą rosnącej megaendoproteazy. Left humerus reconstruction in an 8-month-old girl with Ewing sarcoma using the growing megaendoprotease
   Andrzej Szafrański, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Bartosz Pachuta
   (5 minut)
  • Olbrzymi guz szyjki macicy – diagnostyka i leczenie. Giant tumor of cervix – diagnosis and treatment
   Wojciech Pawlak, Marta Zalewska-Zacharek, Małgorzata Pacholska, Katarzyna Laskowska, Kinga Zawadzka, Agnieszka Szykanowska, Krzysztof Lemanowicz, Anna Szymanek-Kurek, Karol Gręźlik, Tomasz Sroka, Andrzej Igor Prokurat
   (5 minut)
  • Pierwszy w Polsce wolny płat w rekonstrukcji kończyny dolnej u małego dziecka – opis przypadku First in Poland free flap reconstruction of lower limb in the small child – case report.
   Anna Jażdżewska, Bartosz Mańkowski, Małgorzata Jurga
   (5 minut)
 • 15.30-17.00 PLAKATOWA III
  Przewodniczący: dr P Wolak, dr hab. E. Matuszczak

  • Łagodna zmiana guzowata śledziony po przebytej mononukleozie
   Maria Gwardys, Magdalena Wawrzyk, Janusz Jabłoński, Przemysław Przewratil
   (3 minuty)
  • Łagodna zmiana guzowata śledziony po przebytej mononukleozie
   Maria Gwardys, Magdalena Wawrzyk, Janusz Jabłoński, Przemysław Przewratil
   (3 minuty)
  • Adenomiomatoza pęcherzyka żółciowego u 17- letniego chłopca (Adenomyomatosis of the gallbladder in 17 year old boy)
   Michał Pasierbek, Andrzej Grabowski, Wojciech Korlacki
   (3 minuty)
  • Incydentaloma nadnerczy u dzieci, opis dwu przypadków Title: Adrenal incydentaloma in children, description of two cases
   Adam Szendorowicz, Józef Matel, Michał Szymański
   (3 minuty)
  • Zespół Kinsbourne’a – rzadki zespół paranowotworowy towarzyszący nerwiakowi zarodkowemu. Prezentacja przypadku.
   Jakub Matuszczyk
   (3 minuty)
  • Zmiana w jajniku prawym – trudności diagnostyczne u 17-letniej pacjentki;
   Jakub Kopeć, Aleksandra Gawłowska – Marciniak, Magdalena Lewandowska
   (3 minuty)
  • Skręt jądra – analiza postępowania w Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Olsztynie w latach 2011-2019
   Maria Małowiecka, Michał Szymański, Wojciech Coiński
   (3 minuty)
  • Weryfikacja obrazu USG z obrazem śródoperacyjnym w przypadku skrętu jądra w Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Olsztynie w latach 2011-2019
   Michał Szymański, Maria Małowiecka, Wojciech Choiński
   (3 minuty)
  • Samoistna regresja odmy śródpiersia u dzieci – doświadczenia własne
   Klaudia Korecka, Lidia Hyla Klekot, Grzegorz Kudela, Andrzej Bulandra, Tomasz Koszutski
   (3 minuty)
  • Torbiel ujścia cewki moczowej u 5- letniego chłopca-opis przypadku
   Anna Wysocka, Bartłomiej Okrzesik, Przemysław Czarnecki
   (3 minuty)
  • Urazy rowerkowe u dzieci: ukryte niebezpieczeństwo – przypadki w materiale własnym Oddziału Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu im. w latach 2014-2018 / Hidden danger: handlebar injuries in kids – report based on internal Pediatric Surgery, Traumatology and Urology in Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego in Grudziądz database, years 2014-2018
   Mariusz Kargol, Anna Sosinko, Ryszard Błażyński, Wojciech Darmofalski, Tomasz Hilger, Grzegorz Ledkiewicz, Rafał Mańka, Zbigniew Płoszyński, Adam Wilczyński, Jan Zagierski
   (3 minuty)
  • Analiza czasu trwania zabiegu operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych jednostronnych sposobem klasycznym i laparoskopowym (PIRS). Statistical analysis of surgery duration for one-sided inguinal hernia performed with classic and laparoscopic method (PIRS)
   Przemysław Wolak, Aneta Piotrowska, Agnieszka Strzelecka
   (3 minuty)
  • Odmę samoistną można bezpiecznie leczyć torakoskopowo w ośrodku nieakademickim – opis przypadku obustronnej, metachronicznej odmy samoistnej u 15-latka/Spontaneous pneumothorax can be safely treated with thoracoscopy in non-academic hospital. A case report of bilateral, metachronic spontaneous pneumothorax in 15-year-old boy.
   Anna Filipek, Oskar Zgraj
   (3 minuty)
  • Ciężkie oparzenie u dziecka z zespołem niedorozwoju lewej połowy serca. Severe burn in child with hypoplastic left heart syndrome.
   Andrzej M. Bulandra, Anna Zioła, Tomasz Koszutski
   (3 minuty)
  • Sekwestracja zewnątrzpłucna współistniejąca z wrodzoną przepukliną przeponową. Extralobar pulmonary sequestration in congenital diaphragmal hernia.
   Anna Jakima, Aleksandra Jasińska, Andrzej Kamiński
   (3 minuty)
  • Ciężki uraz nerki z uszkodzeniem układu kielichowo-miedniczkowego – gdzie leży granica dla bezpiecznego leczenia zachowawczego? Opis przypadku. Severe blunt renal trauma in childeren with rupture of renal pelvis – how far can we proceed without a surgery? Case report.
   Sabina Żurawska, Anna Gałęziewska, Tomasz Grzechnik, Piotr Gajewski, Marta Dymny
   (3 minuty)
  • Zespół żebra ślizgowego – opis przypadku; Slipping rib syndrome, SRS – case report
   Tomasz Sroka, Małgorzata Pacholska, Michał Kopeć, Kinga Zawadzka, Agnieszka Szykanowska, Krzysztof Lemanowicz, Anna Szymanek-Kurek, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Andrzej Igor Prokurat
   (3 minuty)
  • Jeden ośrodek – różne sposoby postępowania. Analiza retrospektywna przypadków skrętu jądra w materiale Kliniki Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej w Kielcach [One institution – different management. Retrospective study of testicular torsion in the Departmant of Pediatric Surgery, Urology and Traumatology in Kielce]
   Aneta Piotrowska, Piotr Stępień, Przemysław Wolak
   (3 minuty)
  • Laparoskopia – ciekawe przypadki Laparoscopy – clinical cases
   Ewelina Rutkowska, Agata Biedulska, Jacek Ciekalski
   (3 minuty)
  • Torbiel neuroenterogenna okolicy przedkrzyżowej u niemowlęcia – opis przypadku. Presacral neurenteric cyst in an infant- case report.
   Marta Zelga, Karolina Nowosławska-Łuniewska, Anna Pałka, Krzysztof Zakrzewski, Anna Piaseczna-Piotrowska
   (3 minuty)
  • Trudności diagnostyczne i lecznicze u niemowlęcia z współistnieniem torbieli przewodu żółciowego wspólnego i zarośnięciem dróg żółciowych.
   Wojciech Górecki, Joanna Godlewska, Bartosz Bogusz, Małgorzata Zamora
   (3 minuty)
  • Samoistna perforacja jelita spowodowana przez dren układu zastawkowego
   Jakub Noskiewicz, Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Barbara Kocąb, Bartłomiej Kopaczewski, Krzysztof Jarmusz, Krzysztof Strzyżewski, Przemysław Mańkowski
   (3 minuty)
  • 17- letnia pacjentka z olbrzymim guzem okolicy biodrowej.
   Patrycja Sosnowska, Sebastian Moryciński, Jerzy Harasymczuk, Przemysław Mańkowski
   (3 minuty)
  • Czym patologia pęcherza moczowego może zaskoczyć chirurga dziecięcego?
   Magdalena Frankowicz, Jarosław Rogacki, Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Andrzej Jankowski, Michał Martyński, Przemysław Mańkowski
   (3 minuty)
  • Zagrażające życiu powikłanie usunięcia ciała obcego przełyku.
   Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Michał Błaszczyński, Beata Klincewicz, Przemysław Mańkowski
   (3 minuty)
  • Neuromonitoring w trakcie resekcji rozległego guza szyi u 15-miesięcznej dziewczynki.
   Justyna Orpiszewska, Anna Taczanowska-Niemczuk, Wojciech Górecki
   (3 minuty)
  • Mnogie torbiele śledziony – zmiany wrodzone czy nabyte? – opis przypadku Multiple splenic cysts – congenital or aquired lesions? – a case report
   Krzysztof Lemanowicz, Małgorzata Pacholska, Katarzyna Laskowska, Kinga Zawadzka, Agnieszka Szykanowska, Tomasz Sroka, Anna Szymanek-Kurek, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Andrzej Igor Prokurat
   (3 minuty)
  • Leczenie zachowawcze masywnych urazów nerek u dzieci. Non operative treatment of massive kidney injury in children
   Kinga Zawadzka, Anna Szymanek-Kurek, Tomasz Sroka, Michał Kopeć, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Małgorzata Pacholska, Agnieszka Szykanowska, Krzysztof Lemanowicz, Andrzej Igor Prokurat
   (3 minuty)
  • Otwarte nastawienie patologicznego złamania podkrętarzowego kości udowej ze stabilizacją gwoździem śródszpikowym ALFN u pacjenta z dysplazją włóknistą. Open reduction of pathologic subtrochanteric femur fracture with ALFN fixation system in the patient with fibrous dysplasia.
   Michał Maciejewski, Tomasz Schwarz
   (3 minuty)
  • Zastosowanie matrycy Integra do regenracji skóry właściwej w leczeniu ran – podsumowanie pierwszych doświadczeń
   Małgorzata Nowak
   (3 minuty)
  • Postępowanie w ciężkich urazach kończyn ze znacznym ubytkiem kostnym u dzieci – opis przypadku. The management of severe limb injures with significant bone loss in children – case report.
   Joanna Chrąchol
   (3 minuty)
 • 8.30-10.30 X CHIRURGIA ENDOSKOPOWA
  Przewodniczący: dr hab. W. Korlacki, dr hab. P. Nachulewicz
 • 8.30-9.00
  Surgeon’s  perspective of paediatric obesity
  Ashish Desai (Londyn, Wielka Brytania)
  • 9.00-10.30
   • Krzywa uczenia czy wybór właściwej metody – co ostatecznie decyduje o wyniku laparoskopowej pieloplastyki u dzieci?
    Jakub Szmer, Wojciech Panek, Caroline F. Kuijper, Rafal Chrzan
    (8 minut)
   • Zaotrzewnowa mało inwazyjna (wideochirurgiczna) resekcja guzów nadnercza u dzieci – opis serii przypadków
    Wojciech Kwiatkowski
    (8 minut)
   • Izolowane przetoki przełykowo-tchawicze typu „H” w materiale Kliniki Chirurgii i Urologii dziecięcej we Wrocławiu. / Isolated esophago-tracheal fistulas of „H” type in material of the Department of Pediatric Surgery and Urology in Wroclaw.
    Agata Dzielendziak, Krystian Toczewski, Dariusz Patkowski
    (8 minut)
   • Artroskopia nadgarstka u dzieci i młodzieży Wrist arthroscopy in children and adolescents
    Kaja Giżewska-Kacprzak, Ireneusz Walaszek, Justyna Rajewska-Majchrzak
    (8 minut)
   • Wiele dróg wideochirurgii u dzieci…
    Patrycja Sosnowska, Sebastian Moryciński, Olgierd Pietkiewicz, Jerzy Harasymczuk, Przemysław Mańkowski
    (8 minut)
   • Pieloplastyka laparoskopowa vs. klasyczna u dzieci – doświadczenie jednego ośrodka na podstawie 226 pacjentów. Laparoscopic versus open pyeloplasty in children —experience of 226 cases at one centre.
    Marcin Polok, Dominika Borselle, Krystian Toczewski, Wojciech Apoznański, Diana Jędrzejuk, Dariusz Patkowski
    (8 minut)
   • Zastosowanie techniki szycia przezskórnego w laparoskopowej operacji wrodzonej przepukliny przeponowej Morgagniego u noworodka Percutaneous suturing in laparoscopic operation of innate Morgagni diaphragmatic hernia in newborn
    Ewa Matuszczak
    (6 minut)
   • Operacja torbieli jajnika z zastosowaniem jednego portu.
    Michał Puliński, Wojciech Choiński
    (6 minut)
   • Zastosowanie siatki syntetycznej w refundoplikacjach laparoskopowych u dzieci. (Application of prosthetic mesh in redo fundoplications in children).
    Andrzej Grabowski, Michał Pasierbek, Anna Modrzyk, Wojciech Korlacki
    (6 minut)
   • Laparoskopia jako standardowa procedura operacyjna – doświadczenia pojedynczego ośrodka. Laparoscopy as a standard surgical procedure – a single-centre experience.
    Jacek Ciekalski, Agata Biedulska, Ewelina Rutkowska, Andrzej Wacław, Anna Purgał
    (6 minut)
   • Laparoskopia jako narzędzie diagnostyczne i lecznicze w przewlekłych dolegliwościach bólowych brzucha – analiza wybranych przypadków. Laparoscopy as diagnostic and therapeutic tool in chronic abdominal pain – analysis of selected cases.
    Agata Biedulska, Jacek Ciekalski, Ewelina Rutkowska, Anna Purgał
    (6 minut)
   • Leczenie artroskopowe zespołu fałdu maziowego przyśrodkowego stawu kolanowego u dzieci. Arthroscopic surgical treatment of medial plica knee syndrom in children.
    Agata Biedulska, Jacek Ciekalski, Andrzej Waclaw, Zbigniew Pilecki, Ewelina Rutkowska, Mateusz Ciekalski, Anna Purgał
    (6 minut)
    Surgical treatment of splenic cyst in children laproscopically or traditional open?
    Vasyl Prytula, Danylo Krivchenya, Anatolii Levytskyi, Mykhailo Silchenko, Andriy Kuzyk, Hussaini Faizullah, Oleg Kurtash, Svitozar Khalak
    (6 minut)
 • 11.00-12.30 XII VARIA
  Przewodniczący: prof. M Błaszczyński, dr W Choiński
  • 11.00-11.20
   Czego może oczekiwać chirurg dziecięcy od możliwości oznaczania Prokalcytoniny u swoich pacjentów
   Wojciech Górecki
  • 11.20-12.30
   • Autotransplantacja nerki w leczeniu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego u dzieci z izolowanym zwężeniem tętnic nerkowych.
    Katarzyna Bałaż, Anna Ostoja-Chyżyńska, Marek Stefanowicz, Agata Trypens, Hor Ismail, Piotr Kaliciński
    (8 minut)
   • Standardy zwiększające bezpieczeństwo w chirurgii gruczołu tarczowego u dzieci i młodzieży
    Jerzy Harasymczuk, Katarzyna Kmieciak, Barbara Kocąb, Sebastian Moryciński, Jakub Noskiewicz, Olgierd Pietkiewicz, Wojciech Piotrowicz, Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Michał Sawicki, Patrycja Sosnowska, Przemysław Mańkowski
    (8 minut)
   • 110 lat obecności w praktyce klinicznej drutu Kirschnera. 110 years of clinical presence of the Kirschner wire.
    Sławomir Kiepura, Małgorzata Tomiczek, Alina Kos, Maria Wieczorek-Grohman
    (8 minut)
   • Ocena częstości występowania oraz sposobów postępowania w klinicznie istotnym wstecznym odpływie pęcherzowo-moczowodowym u pediatrycznych biorców przeszczepu nerki. Prevalence and management of clinically relevant vesicoureteral reflux in pediatric renal transplant recipients.
    Katarzyna Pankowska-Woźniak, Dorota Broniszczak-Czyszek, Marek Szymczak, Hor Ismail, Mateusz Ciopiński, Marek Stefanowicz, Piotr Kaliciński
    (8 minut)
   • Ocena stanu zdrowia dzieci 9-13 letnich, operowanych po urodzeniu z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC) The evaluation of the health status of 9-13 years old children, operated on after birth because of myelomeningocele
    Maria Boczar
    (6 minut)
   • Ocena grubości pni nerwowych w materiale z biopsji odbytnicy u pacjentów operowanych z powodu choroby Hirschsprunga
    Marek Wolski, Łukasz Fus, Wojciech Gług, Dariusz Piotrowski, Anna Piotrowska, Andrzej Kamiński
    (6 minut)
   • Nowy czynnik ryzyka niekompletnego wycięcia znamienia barwnikowego. New risk factor for incomplete excision of melanocytic naevus.
    Oskar Zgraj, Anna Taczanowska-Niemczuk, Wojciech Górecki
    (6 minut)
   • Czy zespoły żywieniowe są potrzebne w szpitalach dziecięcych?
    Paweł Juszczak, Michał Sawicki, Przemysław Lebioda, Patrycja Sosnowska, Przemysław Mańkowski
    (6 minut)
   • Samoistny skręt jajnika – seria przypadków rzadkiej patologii wieku dziecięcego/Idiopathic ovarian torsion – case series of rare pediatric pathology
    Małgorzata Grochot, Bartosz Bogusz, Marcin Maślanka, Wojciech Górecki
    (6 minut)
   • Gruczolak pęcherzykowy tarczycy u dzieci– spektrum kliniczne. Follicular adenoma in children- clinical and pathological spectrum
    Maciej Bagłaj, Sylwester Gerus, Justyna Łuczak, Agata Dzielendziak, Krystian Toczewski
    (6 minut)
 • 13.30-14.30 LUNCH Z EKSPERTEM III
  Co szkolący się chirurg dziecięcy powinien, a co  musi wiedzieć,  o postępowaniu u dziecka z urazem wątroby i/lub  trzustki?
  prof. Piotr Kaliciński (Warszawa)

 • LUNCH Z EKSPERTEM IV
  Leczenie wrodzonych malformacji naczyniowych
  dr Lutz Meyer (Berlin, Niemcy)

 • 14.30.-15.30 XIV PLAKATOWA II
  Przewodniczący: dr Grzegorz Kudela, dr hab. M Szymczak

  • Obiektywna ocena zmian inwolucyjnych naczyniaków wczesnodziecięcych po zastosowaniu miejscowego leczenia timololem z wykorzystaniem elastografii.
   Nawal Matar, Bartłomiej Noszczyk, Maria Wilińska, Łukasz Paluch
   (5 minut)
  • Terapia podciśnieniowa (NPWT) w leczeniu rozległych ran.
   (5 minut)
  • Analiza reoperacji spodziectwa w materiale Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMD w latach 2016-2018. Analysis of hypospadias reoperation performed in Paediatric Surgery Clinic of Institute Mother and Child between 2016-2018.
   Andrzej Kowal, Łukasz Wieprzowski, Ewa Sawicka
   (5 minut)
  • Skrzywienie boczne kręgosłupa u pacjentów z wrodzoną niedrożnością przełyku po przebytej w okresie noworodkowym torakotomii bocznej. Scoliosis in patients with congenital esophageal atresia after neonatal lateral thoracotomy.
   Konrad Grochowski, Aleksandra Jasińska, Andrzej Kamiński
   (5 minut)
  • Rzadkie przypadki olbrzymiego wrodzonego znamienia barwnikowego dłoni i palców – doświadczenie własne leczenia chirurgicznego w Klinice Chirurgii IMIDz. Rare cases of giant congenital melanocytic nevus of the hand – own experiences of surigical treatment in the Pediatric Surgery Clinic of Institute Mother and Child in Warsaw.
   Orest Szczygielski, Łukasz Wieprzowski, Maria Boczar, Ewa Sawicka
   (5 minut)
  • Doświadczenia własne w leczeniu naczyniaków wczesnodziecięcych propranololem – w odniesieniu do rekomendacji PaNaMa. Own experience in the treatment of infantile hemangiomas with propranolol – in reference to the recommendation of PaNaMa.
   Weronika Bereźnicka, Paulina Szymańska, Alicja Rymaszewska, Irena Daniluk – Matraś, Przemysław Gałązka
   (5 minut)
  • Zastosowanie ciągłej trakcji skóry z podciśnieniem w leczeniu rozległych ran ubytkowych (Prolonged skin stretching with negative pressure therapy in treatment of large-scale tissue defects)
   Paweł Bysiek, Beata Stanek, Bartosz Gregorczyk
   (5 minut)
  • Polip czy wgłobienie? A może jedno i drugie?
   Przemysław Mańkowski, Jakub Noskiewicz, Przemysław Lebioda, Michał Sawicki, Olgierd Pietkiewicz, Beata Klincewicz, Jerzy Harasymczuk, Piotr Becela
   (5 minut)
  • Terapia propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych – doświadczenie Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Krakowie
   Autorzy: Patrycja Łabuz, Sabina Szymik-Kantorowicz, Anna Taczanowska-Niemczuk, Wojciech Górecki
   Prezenter: Justyna Orpiszewska
   (5 minut)
  • Biopsje aspiracyjne cienkoigłowe tarczycy w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej UJ CM w Krakowie w latach 2015-2018.
   Anna Taczanowska-Niemczuk, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Joanna Godlewska, Justyna Orpiszewska, Piotr Sołtysiak, Katarzyna Wysocka, Damian Młynarski, Wojciech Górecki
   (5 minut)
  • Surgical approaches for long type of Hirschsprung’s disease in children
   Vasyl Prytula, Anatolii Levytskyi, Mykhailo Silchenko, Oleg Kurtash, Hussaini Faizullah, Andriy Kuzyk, Sergii Petryk
   (5 minut)
  • Trzepotanie przepony – diagnostyka i leczenie farmakologiczne – opis przypadku. Diaphragmatic flutter – diagnostics and treatment – case report.
   Karol Gręźlik, Lucyna Muller, Katarzyna Laskowska, Krzysztof Lemanowicz, Małgorzata Pacholska, Wojciech Pawlak, Tomasz Sroka, Agnieszka Szykanowska, Anna Szymanek-Kurek, Iwona Trzcińska, Kinga Zawadzka, Andrzej Igor Prokurat
   (5 minut)
  • Terapia podciśnieniowa (NPWT) w leczeniu rozległych ran.
   (5 minut)
  • Analiza reoperacji spodziectwa w materiale Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMD w latach 2016-2018. Analysis of hypospadias reoperation performed in Paediatric Surgery Clinic of Institute Mother and Child between 2016-2018.
   Andrzej Kowal, Łukasz Wieprzowski, Ewa Sawicka
   (5 minut)
  • Skrzywienie boczne kręgosłupa u pacjentów z wrodzoną niedrożnością przełyku po przebytej w okresie noworodkowym torakotomii bocznej. Scoliosis in patients with congenital esophageal atresia after neonatal lateral thoracotomy.
   Konrad Grochowski, Aleksandra Jasińska, Andrzej Kamiński
   (5 minut)
  • Rzadkie przypadki olbrzymiego wrodzonego znamienia barwnikowego dłoni i palców – doświadczenie własne leczenia chirurgicznego w Klinice Chirurgii IMIDz. Rare cases of giant congenital melanocytic nevus of the hand – own experiences of surigical treatment in the Pediatric Surgery
  • Clinic of Institute Mother and Child in Warsaw.
   Orest Szczygielski, Łukasz Wieprzowski, Maria Boczar, Ewa Sawicka
   (5 minut)
  • Doświadczenia własne w leczeniu naczyniaków wczesnodziecięcych propranololem – w odniesieniu do rekomendacji PaNaMa. Own experience in the treatment of infantile hemangiomas with propranolol – in reference to the recommendation of PaNaMa.
   Weronika Bereźnicka, Paulina Szymańska, Alicja Rymaszewska, Irena Daniluk – Matraś, Przemysław Gałązka
   (5 minut)
  • Zastosowanie ciągłej trakcji skóry z podciśnieniem w leczeniu rozległych ran ubytkowych (Prolonged skin stretching with negative pressure therapy in treatment of large-scale tissue defects)
   Paweł Bysiek, Beata Stanek, Bartosz Gregorczyk
   (5 minut)
  • Polip czy wgłobienie? A może jedno i drugie?
   Przemysław Mańkowski, Jakub Noskiewicz, Przemysław Lebioda, Michał Sawicki, Olgierd Pietkiewicz, Beata Klincewicz, Jerzy Harasymczuk, Piotr Becela
   (5 minut)
  • Terapia propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych – doświadczenie Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Krakowie
   Autorzy: Patrycja Łabuz, Sabina Szymik-Kantorowicz, Anna Taczanowska-Niemczuk, Wojciech Górecki
   Prezenter: Justyna Orpiszewska
   (5 minut)
  • Biopsje aspiracyjne cienkoigłowe tarczycy w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej UJ CM w Krakowie w latach 2015-2018.
   Anna Taczanowska-Niemczuk, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Joanna Godlewska, Justyna Orpiszewska, Piotr Sołtysiak, Katarzyna Wysocka, Damian Młynarski, Wojciech Górecki
   (5 minut)
  • Surgical approaches for long type of Hirschsprung’s disease in children
   Vasyl Prytula, Anatolii Levytskyi, Mykhailo Silchenko, Oleg Kurtash, Hussaini Faizullah, Andriy Kuzyk, Sergii Petryk
   (5 minut)
  • Trzepotanie przepony – diagnostyka i leczenie farmakologiczne – opis przypadku. Diaphragmatic flutter – diagnostics and treatment – case report.
   Karol Gręźlik, Lucyna Muller, Katarzyna Laskowska, Krzysztof Lemanowicz, Małgorzata Pacholska, Wojciech Pawlak, Tomasz Sroka, Agnieszka Szykanowska, Anna Szymanek-Kurek, Iwona Trzcińska, Kinga Zawadzka, Andrzej Igor Prokurat
   (5 minut)
 • 23 maja, godz. 20.00   Uroczysta kolacja* – wręczenie dyplomów członkom honorowym

(Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Pawła Włodkowica 7, Wrocław)
Odbędzie się w czwartek, 23 maja o godz. 20.00 w Synagodze pod Białym Bocianem.
Obowiązuje strój wieczorowy.

 • 24 maja, godz. 19.00   Spotkanie towarzyskie*

(Klub Antidotum, ul. Kiełbaśnicza 32, Wrocław)
Odbędzie się w piątek, 24 maja o godz. 19.00 w Klubie Antidotum.
Obowiązuje strój dowolny.

*Udział w uroczystej kolacji i spotkaniu towarzyskim ma charakter fakultatywny jest objęty dodatkową opłatą nieujętą w opłacie konferencyjnej. Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Panel Streszczeń

W celu zgłoszenia nowego Streszczenia lub wprowadzenia recenzji prosimy o przejście do Panelu Streszczeń i zalogowania się na swoje konto (lub założenie nowego konta).

Ostateczny termin przesyłania streszczeń został przedłużony – do 28 lutego 2019 r.

Data

22-24 maja 2019 r.

środa-piątek

Miejsce

Wrocławskie Centrum Kongresowe

ul. Wystawowa 1, Wrocław

Organizator

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych

przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Maciej Bagłaj

 

Członkowie:

 • prof. dr hab. Wojciech Apoznański
 • prof. dr hab. Dariusz Patkowski
 • dr n.med. Marcin Polok
 • dr n. med. Piotr Siekanowicz
 • lek. Dominika Borselle
 • lek. Agata Dzielendziak
 • lek. Sylwester Gerus
 • lek. Krzysztof Kołtowski
 • lek. Andrzej Koziełl
 • lek. Justyna Łuczak
 • lek. Piotr Niespodziański
 • lek. Mateusz Palczewski
 • lek. Agnieszka Pluta
 • lek. Marcin Rasiewicz
 • lek. Katarzyna Swiątek
 • lek. Krystian Toczewski
 • Violetta Wieczorek
Komitet Naukowy

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Maciej  Bagłaj

 

Członkowie

 • prof. dr hab. Wojciech Apoznański
 • prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz
 • dr hab. Rafał Chrzan
 • prof. dr hab. Jan Godziński
 • dr hab. Wojciech Górecki
 • dr hab. Wojciech Korlacki
 • dr hab. Tomasz Koszutski
 • prof. dr hab. Przemysław Mańkowski
 • prof. dr hab. Dariusz Patkowski
Patronat Honorowy

Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski

Prezydent Wrocławia
Jacek Sutryk

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

Tabela opłat
do 31 stycznia do 30 kwietnia po 30 kwietnia
Członkowie PTChD 600 zł 800 zł 1 000 zł REJESTRACJA
Rezydenci (członkowie PTChD), pielęgniarki 300 zł 400 zł 600 zł REJESTRACJA
Rezydenci 500 zł 600 zł 800 zł REJESTRACJA
Lekarze niebędący członkami PTChD 700 zł 900 zł 1 100 zł REJESTRACJA
Osoba towarzysząca** 170 zł 170 zł 220 zł REJESTRACJA
Uroczysta kolacja* 150 zł 150 zł 200 zł
Spotkanie towarzyskie* 20 zł 20 zł 20 zł

Aby dokonać rejestracji, prosimy wypełnić formularz, klikając odpowiedni przycisk REJESTRACJA, który znajduje się obok. Po poprawnym wypełnieniu formularza, zostanie wysłane do Państwa e-mailem potwierdzenie z informacjami o sposobie zakończenia procesu rejestracji.

*Udział w uroczystej kolacji i spotkaniu towarzyskim ma charakter fakultatywny. Uczestnictwo objęte jest dodatkową opłatą nieujętą w opłacie konferencyjnej. Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

**Udział osoby towarzyszącej obejmuje wyłącznie udział w uroczystej kolacji i spotkaniu towarzyskim

Główny Partner
Partnerzy
Patronat medialny

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana udziałem w naszym wydarzeniu, serdecznie zapraszamy do współpracy. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail z danymi kontaktowymi. Wtedy wyślemy szczegółowe informacje wraz z ofertą sponsorską.

Organizator oświadcza, że z racji tego, że niniejsze Wydarzenie ma charakter lokalny zgodnie z Kodeksem Medtech/Polmed Organizator nie mógł wystąpić o nadanie mu Certyfikatu zgodnego z wyżej wymienionym Kodeksem. Jednakże Organizator oświadcza, że dołożył wszelkich możliwych starań, żeby niniejsze Wydarzenie odpowiadało przyjętym w tym Kodeksie standardom.

Certyfikaty
Infarma_empty
Polecane hotele

Hotel Tumski ***
Adres: wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław
Telefon: 71 322 60 88
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 3,7 km

DoubleTree by Hilton Wroclaw****
Adres: Podwale 84, 50-414 Wrocław
Telefon: 71 777 00 00
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 2,9 km

Ibis Styles Wroclaw Centrum***
Adres: plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław
Telefon: 71 733 48 00
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 3,9 km

Grape Hotel and Restaurant*****
Adres: ul. Parkowa 8, 51-616 Wrocław
Telefon: 71 73 60 400
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 650 m

Hotel HP Park Plaza****
Adres: Bolesława Drobnera 11-13, 50-257 Wrocław
Telefon: 71 320 84 00
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 4,2 km

Europeum Hotel Wrocław***
Adres: Kazimierza Wielkiego 27A, 50-077 Wrocław
Telefon: 71 371 44 00
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 3,7 km

Hotel Europejski***
Adres: Piłsudskiego 88, 50-017 Wrocław
Telefon: 71 772 10 00
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 4,1 km

Q Hotel Plus Wrocław****
Adres: Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław
Telefon: 71 749 17 00
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 5,1 km

Scandic Wrocław****
Adres: Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław
Telefon: 71 787 00 00
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 4,8 km

Hotel Lothus Wrocław***
Adres: Wita Stwosza 22/23, 50-148 Wrocław
Telefon: 71 773 20 00
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 3,6 km

Best Western Hotel Prima****
Adres: Kiełbaśnicza 16-19, 50-110 Wrocław
Telefon: 71 782 55 55
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 4,3 km

Hotel Wodnik***
Adres: Na Grobli 28, 50-421 Wrocław
Telefon: 71 343 36 67
Strona www
odległość od miejsca Zjazdu – 3,6 km

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

Biuro organizacyjne

SANS SOUCI
Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j.
ul. Zakręt 16
60-351 Poznań

www.sans-souci.pl

Kontakt dla uczestników i wykładowców:
Joanna Wojciechowska
+48 574 322 450
joanna.wojciechowska@sans-souci.pl

Kontakt dla firm:

Kontakt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest G Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j. ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773

REJESTRACJA


Członkowie PTChD

Prosimy o wybranie opcji udziału z kolacją lub bez kolacji (koszt kolacji – 100 zł – zostanie doliczony do ceny uczestnictwa w konferencji).

*Udział w uroczystej kolacji i spotkaniu towarzyskim ma charakter fakultatywny. Uczestnictwo objęte jest dodatkową opłatą nieujętą w opłacie konferencyjnej. Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

REJESTRACJA


Pozostali uczestnicya

Prosimy o wybranie opcji udziału z kolacją lub bez kolacji (koszt kolacji – 100 zł – zostanie doliczony do ceny uczestnictwa w konferencji).

*Udział w uroczystej kolacji i spotkaniu towarzyskim ma charakter fakultatywny. Uczestnictwo objęte jest dodatkową opłatą nieujętą w opłacie konferencyjnej. Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

REJESTRACJA


Rezydenci (członkowie PTChD), pielęgniarki

Prosimy o wybranie opcji udziału z kolacją lub bez kolacji (koszt kolacji – 100 zł – zostanie doliczony do ceny uczestnictwa w konferencji).

*Udział w uroczystej kolacji i spotkaniu towarzyskim ma charakter fakultatywny. Uczestnictwo objęte jest dodatkową opłatą nieujętą w opłacie konferencyjnej. Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

REJESTRACJA


Osoba towarzysząca

Koszt uwzględnia udział w uroczystej kolacji i spotkaniu towarzyskim.

REJESTRACJA


Rezydenci

Prosimy o wybranie opcji udziału z kolacją lub bez kolacji (koszt kolacji – 100 zł – zostanie doliczony do ceny uczestnictwa w konferencji).

*Udział w uroczystej kolacji i spotkaniu towarzyskim ma charakter fakultatywny. Uczestnictwo objęte jest dodatkową opłatą nieujętą w opłacie konferencyjnej. Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.